Szépirodalmi Folyóirat
2007. május 20.
VI. évfolyam 5. szám
Kiadó-Szerkesztő: Kaskötő István
"Szépszó és Értelem"
nyitó oldal
kiadó-szerkesztő

próza
versek
műfordítás
esszé-gondolatok
klasszikusaink

beküldési feltételek
költség hozzájárulás
gyorsposta

Tartalom
.
Versek
Arany-Tóth Katalin: Megnyugvás
Baka István: Végigver rajtad 
Balázs Gyula : A vak lány gordonkával
Baranyi Ferenc: Isten mondja 
Bittner János: Elfeledett zsoltár
Csiki András:  Bújj el
Efraim Staub: Elkésett dal
Ferenczy Hanna: Szahara
Kobrehel Károly: Nem tudhatok én már 
Leconte de Lisle/Bárdos: A végső emlék
Lelkes Miklós: Álmodó tenger
Ligeti Éva:  Helyetted
Millei Ilona:  Helyzetjelentés
Móritz Mátyás: Kit érdekel
Németh Tibor: Fények tánca
Őri István: Mesélj a csendről
Péter Erika: Csókok a sötétben
Uhrman Iván: Szárazság

                   *

Próza
Aszalós Sándor:
Egy kiállitás megtekintése után
Balázs Gyula: Az aszkéta és az öreg bölcs
Doros Judit: Igazi tehénfejés
Fetykó Judit: Epreskert 12. fejezet
Ocsovszky László:
FÉLÚTON regény részlet
Váradi László: Kutyaszalonna
Verzár Éva: Áldott ember
*

Ajánlott Honlapok

Aurin
Fantázia, Irodalom, 
Művészet
Baka István Alapítvány
BARÁTOK
Irodalom. Művészet
Börzsönyi Helikon
Canadahun.com
Digitális Irodalmi
Akadémia
Hetedhéthatár
HUMANISTAmozgalom
Irodalmi Rádió
Közkincs
Klári néni kuckója
Litera
Irodalmi Portál
Magyar Elektronikus
Könyvtár
Magyaronline.net
Mercátor Stúdió
Elektronikus Könyvkiadó
Másképp látók
Rózsaméz
Rözseláng
Tiszatáj

*

Munkatársaink Honlapjai

Benczés Sándor Gábor
Batta Eszter
Efraim Staub
G. Ferenczy Hanna
Kamarás Klára
Kaskötő István
Kéri Katalin
Komlós Attila
Maszong József
Nagyszékely István
Polgár András
Szabolcs Piroska
Szabolcsi Zsóka
Szöllősi Zoltán
T.Agoston László
T.Fiser Ildikó
Váradi József
Végh Sándor

*
A
MERCATOR STÚDIÓ
kiadásában megjelent
e-könyvek innen is nyithatók

Bittner János
Rohanj!

Fetykó Judit
Az ablakvitéz

G. Ferenczy Hanna
Túl a netovábbon

Kárpáti Tibor
Csillagzápor

Móritz Mátyás
Önmegcsonkitások

Sárközi László
Csikágó

Váradi József
A próbára tett táltos

Verzár Éva
Tüzet viszek...

*"Semmi sem állandó, csak a változás." – állapította meg egy Heraclitus nevű görög úriember s a tény önmagát megcáfolva… azóta is változatlanul igaz.
Négy és fél éve már, hogy a Kaláka minden hónap huszadikán megjelenik az interneten, hogy gazdag tartalmával szórakoztassa olvasóinkat és nyilvánosságot adjon szerzőink szépen növekvő családjának. 
A kiadvány jó néhány változáson ment át az első, szerény megjelenési forma óta. Eredeti célunk az volt, hogy a különböző fórumokon megjelent művek legjobbjait gyűjtsük egy csokorba és így az átlagnál nívósabb kiadványt adjunk  olvasóinknak.
Az idők folyamán külalakjában több változáson ment keresztül, de mindenkor fenntartotta a tiszta, áttekinthető formátumot, ellenállva minden, kommersz jellegű reklám közlésének. Új rovat jött és ment, függően az adott lehetőségektől, de lényegében követve az eredeti célt… adni a legjobbat.
A jelen "változás" az előzőekhez viszonyítva sokkal lényegesebb.
    Külalakjában áttekinthetőbb, olvasása könnyebb lesz, megszüntettük a versek bevezető, majd a teljes szöveg külön oldalon való közlését, azok teljes egészében tárulnak az olvasó elé. Megszűnik a Galéria, a vendég képzőművészek alkotásai az oldalakon láthatók és nagyíthatók. Megszűnik a Galambdúc és a Se-magyarok Fóruma, a két melléklet olvasottsága, vagy inkább annak hiánya indokolja megszüntetésüket. A kiadvány karcsúbb és gazdaságosabb lesz.
A megjelenési forma csinosításán túl, a tartalmi változás, az új szerkesztési alapelv bevezetése sokkal fontosabb.
Ma már kiadványunk tekintélye jogot ad arra, hogy megköveteljük szerzőinktől, hogy műveik "első közlés" jogát számunkra biztosítsák, azokat más fórumon ne közöljék a Kaláka megjelenése előtt. Kivételt képeznek a már nyomtatásban, kötetben megjelent művek, ott azok eredetére, a kötet hozzáférhetőségére az olvasók figyelmét felhívjuk.
Reméljük, hogy olvasóink értékelni fogják törekvésünket.
Szerzőink egyértelmű helyesléssel fogadták az új szabályokat.

További jó szórakozást kíván:
Kaskötő István
              ***               


ÁLMODÓ TENGER

A hullám mind megfordul, s visszanéz:
minden csak Rész és semmi sem Egész.

Titok-kezekben Föld, Víz, Ég, s a Nap.
Bánatot csillant minden pillanat.

A hullámsor megfordul, s visszanéz:
őrző szemekben sikolt tört Egész,

s ha este jön, csillagfalakon át
könnycseppesen csillog a némaság

vagy hullámok hajtják a volt-mesét,
s zajongó cseppje hull, hull szerteszét.

Ó, Tenger, Álom, Rodostóm! Ma fáj
bennem egy bús, csüggedt szemű király,

Nemlét királya, volt-királyotok.
Koronáján alkonytűz átragyog,

míg üldögél szívem kis szigetén,  -
de hol vagy már te, piros szív-remény?

Hullám hullámnak sóhajt, s visszanéz.
Sors-vitte szélben semmi sem Egész:

se Múlt, se Jelen, a Jövő sem az,
mindenütt csak részekre tört igaz,

s a Lélek is, ha felszáll, minden ég
csalfán mutatja egykor szép hitét.

Tenger, Rodostó, bús Nemlét-király!
Gyönyörű álmunk az, mi újra fáj,

az van velem csak, nem ez a jelen,
e szabadnak kiáltott becstelen,

melyben részekre tört minden egész,
s rá minden hullám gúnnyal visszanéz.

Tenger, Rodostó, ének-életem!
Az örök Nincsben vár a végtelen.

Álmodjunk most! Ne hagyjuk veszni még
a hullámsírba az álmot, mesét,

Eszmét, mit egykor együtt alkotott
eszmélő isten, s feltámadt halott!
 
                           ***

Lelkes Miklós
"Vergődve verdes dalom
szép nyelvem börtönében,
mert énekes vagyok, költő, és magyar."

Várnai Zseni
kőltészetére emlékeztetjük
olvasóinkat a
KLASSZIKUSAINK
oldalon

*
Születtem a Bakonyban
*
Kattints a kép nagyítható,
Kattints a kép nagyítható,Kattints a kép nagyítható,Kattints a kép nagyítható,
Kattints a kép nagyítható,
Baráth Judith
festőművész képei díszítik
kiadványunkat.

Tó McGraw Mill-nél                           olaj
könyvajánló
Kiadja: DFT-Hungária Könyv- és Társasjáték Kiadó
Bövebbet itt,